Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Coverlab, (met KVK-nummer: 65631889 en BTW-indentificatienummer 856195339B1), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen via hello@coverlab.nl. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zijn,

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen webcam covers en RFID blocking sleeves.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Tenzij anders is overeengekomen, zijn op alle offertes en voorstellen van Coverlab deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van een mogelijke andere algemene voorwaarden wordt door de afnemer expliciet voorgesteld en dient door Coverlab altijd eerst schriftelijk te worden aanvaard. 

Artikel 3 – Prijs en Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. Alle prijzen, aanbod en overige informatie op onze website zijn onder voorbehoud en kan geen enkel recht aan worden ontleend. 

U kunt geld overmaken via bankoverschrijving, iDEAL, PayPal, Bitcoin en Bancontact / Mister Cash. Wegens zeer hoge transactiekosten vanuit PayPal vragen wij een kleine vergoeding. iDEAL, PayPal, Bitcoin en Bancontact / Mister Cash zijn helemaal gratis! Verder worden de verzendkosten binnen Nederland vergoed. Zendingen naar het buitenland betalen een extra bijdrage.

Artikel 4 – Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. Indien u een fout/onjuist adres heeft ingevuld, kunnen wij niet garanderen, noch aansprakelijk worden gesteld, dat uw bestelling wordt geleverd. 

PostNL of DHL verzorgt de distributie. Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen. Het risico voor het transport ligt altijd bij de afnemer (dus niet Coverlab), ook indien de vervoerder heeft vermeld dat alle schade die tijdens het transport plaatsvinden voor rekening en risico vallen voor Coverlab.

De gemiddelde levertijd van onze producten in de webshop bedraagt 1 a 2 werkdagen. Voor zendingen naar België betreft dit 1 a 3 werkdagen.  Onze bedrukte producten die op aanvraag kunnen worden gemaakt hebben een levertijd van 1 a 2 weken. Echter, bovenstaande leveringstermijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn waar geen garanties op kunnen worden gedaan.

De daadwerkelijke leveringstermijnen gaan pas in als er een overeenkomst heeft plaatsgevonden en alle benodigde gegevens/informatie is verstrekt om de bestelling te kunnen uitvoeren. Mocht de levering geheel of gedeeltelijk worden verhinderd door overmacht, is Coverlab gerechtvaardigd de levering uit te stellen. Van overmacht is onder andere spraken als leveranciers van Coverlab niet tijdig of onvoldoende beschikbare producten beschikbaar stellen om de bestelling te kunnen uitvoeren of vertraging tijdens transport. 

U dient het product direct na ontvangst te inspecteren op eventuele gebreken. Bij eventuele gebreken dient de afnemer, schriftelijk en binnen 8 dagen na ontvangst Coverlab hiervan op de hoogte te stellen. Na deze termijn dient de afnemer akkoord te gaan met de kwaliteit van de geleverde producten en afstand te doen van alle rechten en bevoegdheden op basis van de wet en deze algemene voorwaarden. 

Artikel 5 – Retour

U mag het product (uitsluitend voor niet bedrukte, zakelijke producten) altijd binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, kosteloos terugsturen. Dit kunt u doen met het retourformulier of door een e-mail te sturen naar hello@coverlab.nl. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product in de oorspronkelijke, ongebruikte staat hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending betaalt Coverlab. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een webcam cover of de andere producten/diensten die wij aanbieden. Coverlab kan dus op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van directe, indirecte, incidentele, strafrechtelijke, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van een webcam cover van Coverlab of andere producten/diensten, inclusief maar niet beperkt tot: Schade aan het scherm van uw apparaat, touchbar of toetsenbord, of enige fysieke schade die incidenteel of met opzet veroorzaakt wordt.

Coverlab kan daarnaast op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het niet juist plaatsen van bedrukkingen op haar producten of andere bewerkingen, dan wel onvolkomenheden die door haar leveranciers veroorzaakt zijn, alsmede inbreuken die de bedrukkingen maken op de rechten van andere. Afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren, (PMS kleurcodering is altijd leidend) en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen waar Coverlab aansprakelijkheid voor kan worden gesteld. 

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Bij het plaatsen van een bestelling met betrekking tot bedrukte webcam covers, is het mogelijk dat uw order (logo/ cover en kaartje) op onze website zal worden geplaatst ter illustratie van de mogelijkheden aan bezoekers. Bij het plaatsen van een bestelling met betrekking tot bedrukte covers gaat u hiermee  akkoord. Indien u hier bezwaren tegen heeft dient dit expliciet en schriftelijk aan Coverlab te worden vermeld. 

Artikel 8 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar hello@coverlab.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 5 dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 5 dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 9 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.